26/05/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AS Company: Ιστορική κερδοφορία για το 2023

H εταιρία «AS COMPANY A.E.» ανακοίνωσε ότι τo 2023 πέτυχε ιστορική κερδοφορία που ανήλθε σε 5,95 εκ. ευρώ, με το δείκτη EBIDTA να διαμορφώνεται στο 19,16% επί των πωλήσεων.

Ειδικότερα, η εταιρία διατήρησε το μερίδιο της αγοράς στον κλάδο των παιδικών παιχνιδιών, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν κατά το 2023 σε 28,7 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, το EBIDTA του Ομίλου ανήλθε κατά το 2023 σε 5,500 εκ. ευρώ έναντι 4,659 εκ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 18,05%.

Παράλληλα, η αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους και οι θετικές υπεραξίες των ομολόγων συνετέλεσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων να διαμορφωθούν σε 5,954 εκ. ευρώ το 2023 έναντι 3,284 εκ. ευρώ της περιόδου 2022, σημειώνοντας αύξηση 81,32%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,533 εκ. ευρώ το 2023 έναντι 2,581 εκ. ευρώ κατά την περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 75,64%.

Η συμμετοχή των θυγατρικών στις πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16% με την συμμετοχή στα κέρδη προ φόρων στο 14,3%.

Στους βασικούς στόχους της Διοίκησης περιλαμβάνονται η βελτίωση της κερδοφορίας, η διασφάλιση της ρευστότητας και η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης των κινδύνων, η Διοίκηση επέλεξε να επενδύσει μέρος της ρευστότητάς της στην απόκτηση ακινήτων που προσφέρονται για τουριστική εκμετάλλευση στην Κρήτη. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 3,996 εκ. ευρώ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να διανείμει μικτό μέρισμα ύψους 0,13684 ευρώ ανά μετοχή, υψηλότερο κατά 18,2% από την αντίστοιχη διανομή της περσινής χρήσης.

Πηγή: www.newsit.gr