21/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάκτωρ: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ στην πώληση της Ηλέκτωρ στη Motor Oil

Οι μέτοχοι του ομίλου Ελλάκτωρ έδωσαν την έγκρισή τους, στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, για την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Ηλέκτωρ, του τομέα περιβάλλοντος, στον όμιλο Motor Oil.

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια της από 22ας Μαΐου 2024 σχετικής ανακοίνωσής της, η Ελλάκτωρ ενημέρωνε ότι στις 3.7.2024 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., για την πώληση 185.793 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 114.731.111,11 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών.

Πηγή: www.newsit.gr