23/05/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ελληνική Αστυνομία: Με Προεδρικό Διάταγμα απονεμήθηκαν σε Αξιωματικούς τιμητικές διακρίσεις – Law & Order

Μετά από πρόταση του  Υπουργού Εξωτερικών, έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 46 του Συντάγματος και την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 106/1975 «Περί των Ταγμάτων Αριστείας» (Α΄ 171), με  προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις (11-4-24) απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ΦΕΚ 1205, τ. Γ΄ που δημοσιεύτηκε την (19/4/24) αναφέρει τα ονόματα των Αξιωματικών που έλαβαν τις παρακάτω διακρίσεις:

 Έτος 2023

 • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 5 Αντιστρατήγους

 • Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 16 Υποστρατήγους και 67 Ταξίαρχους

 • Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 265 Αστυνομικούς Διευθυντές

 • Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 598 Αστυνομικούς Υποδιευθυντές

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 809 Αστυνόμους Α΄

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 1268 Αστυνόμους Β΄

Έτος 2022

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 36 Αστυνόμους Β΄(νυν Αστυνόμους Α΄)

Έτος 2020

 • Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 19 Αστυνομικούς Διευθυντές (νυν Ταξίαρχοι)

 • Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 3 Αστυνομικούς Υποδιευθυντές (νυν Αστυνομικοί Διευθυντές)

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 53 Αστυνόμους Α΄ (νυν Αστυνομικοί Υποδιευθυντές)

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 231 Αστυνόμους Β΄ (νυν Αστυνόμοι Α΄)

Έτος 2017

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

Απονέμεται σε 1 Αστυνόμο Α΄ (νυν Αστυνομικό Υποδιευθυντή)

 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος

Απονέμεται σε 1 Αστυνόμο Β΄ (νυν Αστυνόμο Α΄)


Πηγή: lawandorder.gr