15/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του ΔΚΕΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος η ενημερωτική εκδήλωση…

για την παρουσίαση και πιλοτική δοκιμή της διαδικτυακής πλατφόρμας https://ddasproject.eu/ του προγράμματος DD@S.

Δια ζώσης παρακολούθησαν την παρουσίαση 18 εκπαιδευτικοί, ενώ online συνδέθηκαν 40 εκπαιδευτικοί.Πηγή: www.vimaorthodoxias.gr