23/06/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εταιρείες Διαχείρισης: Στις 10 ημέρες έχει μειωθεί ο χρόνος απόκρισης στα αιτήματα – Οι δανειολήπτες να μην «εξαφανίζονται»

Πλήρες φάσμα εργαλείων και υπηρεσιών έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες που επιδιώκουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και κύριο μέλημα των εταιρειών διαχείρισης είναι να εξυπηρετούν τους δανειολήπτες και να επιλύουν τις υποθέσεις τους με αποτελεσματικές ρυθμίσεις και βιώσιμες λύσεις.

Τα παραπάνω επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, μετά τη νέα επιβολή προστίμων 305.000 ευρώ σε τρεις servicers από το Υπουργείο Ανάπτυξης για πλημμελή αντιμετώπιση των δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης. Όπως προσθέτουν, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αφορούν παλαιότερες υποθέσεις, ενώ σήμερα, με τα εργαλεία που υπάρχουν και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης του πελάτη που έχει η καθεμία εταιρεία διαχείρισης, η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων ρυθμίζεται και οι όποιες αβλεψίες διορθώνονται.

Οι εταιρείες διαχείρισης αναφέρουν ότι ο αριθμός κλήσεων που απαντήθηκαν έγκαιρα από τα τηλεφωνικά κέντρα των servicers παρέμεινε το α’ τρίμηνο του 2024 στα επίπεδα του 90%, σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με το παρελθόν (συγκριτικά, στις αρχές του 2023 το ποσοστό ήταν 78%). Επιπλέον, ο μέσος χρόνος απόκρισης στα αιτήματα των δανειοληπτών έχει μειωθεί σε 10 από 25 ημέρες το α΄ τρίμηνο 2023.

Ωστόσο, οι servicers τονίζουν την ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων των δανειοληπτών προκειμένου να υπάρξουν ρυθμίσεις που είναι και ο μόνος τρόπος να περιοριστούν οι πλειστηριασμοί. «Ρυθμίσεις χωρίς στοιχεία δανειοληπτών δεν μπορούν να γίνουν και είναι κρίσιμο να μην κρύβονται και «εξαφανίζονται» οι δανειολήπτες», τονίζουν χαρακτηριστικά. Η μη ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας περιορίζει τις δυνατότητες των εταιρειών διαχείρισης για προσέγγιση των δανειοληπτών και ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να αναιρεί την εξέλιξη των δικαστικών ενεργειών. Επομένως, ακόμη και όσοι δανειολήπτες έχουν εικόνα των δανειακών εκκρεμοτήτων τους, είναι προτεραιότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να αποκαταστήσουν την επαφή με την εταιρία που διαχειρίζεται τις αντίστοιχες οφειλές και να συνεργαστούν για τη ρύθμισή τους που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία.

Οι συνεργάσιμοι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκτιμήσουν πλήρως τα δεδομένα που τους αφορούν συνολικά και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση των οφειλών τους, είτε απευθυνόμενοι στις αντίστοιχες ΕΔΑΔΠ για διμερή ρύθμιση, είτε αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εναλλακτικά κανάλια. Συγκεκριμένα λειτουργούν:

· Η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (OCW) μέσω της οποίας ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών, είτε προς ιδιώτες είτε προς το Δημόσιο και τους φορείς του. Ειδικά για την κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, οι ΕΔΑΔΠ αποδέχονται άνευ ετέρου, όπως ακριβώς είχαν δεσμευθεί, τη ρύθμιση που προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού, χωρίς άλλη παρέμβαση.

· Το ενδιάμεσο πρόγραμμα κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας, μέσω του οποίου τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή στο ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4916/2022, και παράλληλα να λάβουν και κρατική επιδότηση για σημαντικό μέρος του ενοικίου για το ίδιο διάστημα.

· Υπενθυμίζεται ότι το κύριο και πλέον αποτελεσματικό μέχρι σήμερα εργαλείο για τη διευθέτηση οφειλών είναι οι διμερείς ρυθμίσεις στις οποίες προχωρούν οι ΕΔΑΔΠ σε συνεργασία με τους οφειλέτες, σε εξατομικευμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τις αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ενεχομένων. 

Πηγή: www.newsit.gr