18/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα – Ναυτιλιακή: Η ενδοοικογενειακή επιχειρηματική και δικαστική κόντρα των αδελφών Καρνέση

Σε ένα «εμφύλιο» επιχειρηματικό – δικαστικό πόλεμο βρίσκονταν τα αδέλφια της οικογένειας, European Navigation στην οποία ανήκει η ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα, όπου εκτυλίχτηκαν σήμερα (12.02.24) τα δραματικά γεγονότα.

Πίσω από τον πόλεμο αυτό, στο εσωτερικό της εταιρείας στη Γλυφάδα βρίσκεται η διαχείριση περιουσίας ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι αδελφές Δέσποινα (78 ετών) και Μαρία Καρνέση (76 ετών) αντίστοιχα, όπως επίσης και ο σύζυγος της Δέσποινας Καρνέση, Αντώνης Βλασσάκης (79 ετών), σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν στραφεί κατά του αδελφού των δύο γυναικών, Σπύρου Καρνέση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής των δύο αδελφών, Δέσποινα και Μαρία Καρνέση, «με δόλιο και παραπειστικό τρόπο» ο αδελφός τους Σπύρος Καρνέσης φέρεται να πήρε στα τέλη της περσινής χρονιάς από κοινούς λογαριασμούς 325,5 εκατ. δολάρια, τα μετέφερε σε αποκλειστικά δική του εταιρεία και τα ιδιοποιήθηκε.

Οι δύο αδελφές και ο γαμπρός του εφοπλιστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να υποστηρίζουν ότι με βάση τα εταιρικά τους ποσοστά, όπως αυτά απορρέουν από ιδιόγραφο συμφωνητικό, τους ανήκουν τα περίπου 175 εκατ. δολάρια, από τα «επίμαχα» διαθέσιμα σε μετρητά.

Ο Σπύρος Καρνέσης φέρεται να υποστηρίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στον ίδιο και πώς η άλλη πλευρά ήταν υπάλληλοί του, που ο ίδιος ευεργετούσε.

Στο βασικό «μέτωπο» της αγωγής, οι αδελφές Μαρία και Δέσποινα Καρνέση και ο σύζυγος της δεύτερης, Αντώνης Βλασσάκης, φέρονται να αναφέρουν, ότι από το 1978 οι δύο αδελφές και από το 1980 ο Αντώνης Βλασσάκης άρχισαν να συνεργάζονται με τον Σπύρο Καρνέση στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης.

Οι βασικοί όροι εταιρικής σχέσης έχουν εγγράφως αποτυπωθεί από τον αντίδικό τους, φέρονται να διατυπώνουν οι ίδιοι στην αγωγή τους.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δημιουργήσαν οι τρεις τους, μεταξύ άλλων, έναν ολόκληρο ναυτιλιακό όμιλο εταιρειών, ποντοπόρων πλοίων, του οποίου σήμερα αποκλειστική διαχειρίστρια είναι εταιρεία European Product Carriers. Από την πολυετή αυτή συνεργασία προέκυψαν σημαντικά καθαρά κέρδη, από τα οποία λαμβάνουνε μερίσματα (πολλών εκατομμυρίων ευρώ) ο καθένας από αυτούς, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το 1994 μετά από  οικογενειακό συμβούλιο στη Γλυφάδα, ρυθμίζονται οι διοικητικοί ρόλοι των εμπλεκομένων στην τότε βασική διαχειρίστρια εταιρεία European Navigation, φέρονται να υποστηρίζουν οι ενάγοντες. Στο ίδιο κείμενο οριοθετείται, η διανομή μερισμάτων στο 38% των καθαρών κερδών.

Ο Σπύρος Καρνέσης φέρεται να έχει τα 10/38, από 5/38 η κάθε μία από τις δύο αδελφές και 3/38 ο γαμπρός του εφοπλιστή. Τα υπόλοιπα των μερισμάτων πήγαιναν στην άλλη αδελφή, σε πρόσωπα της οικογένειας που δεν βρίσκονται πια εν ζωή, καθώς και σε εργαζόμενους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Αργότερα, τα σε αποθεματοποίηση διαθέσιμα ανέβηκαν στο 72% των καθαρών κερδών, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Και υπό τις συνθήκες αυτές, σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστηρίζουν οι ενάγοντες, το μερίδιο του Σπύρου Καρνέση ανέβηκε στο 43,48% και των τριών υπολοίπων στο 56,52%.

Οι τρεις προσφεύγοντες φέρονται να αναφέρουν στην αγωγή τους πως κέρδη, αρχικώς τα διατηρούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των υπεράκτιων πλοιοκτητριών εταιρειών.

Στη συνέχεια όμως (σταδιακά από το 2013 – 2014) προτίμησαν τα κέρδη αυτά μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των ναυτιλιακών εταιρειών τους (δηλαδή των πλοιοκτητριών) να διατηρούνται ως επί το πλείστον στους τραπεζικούς λογαριασμούς της διαχειρίστριας εταιρείας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Και επί αυτών των κερδών ο καθένας εξ αυτών φέρεται να είχε κατά τη συμφωνία τους δικαίωμα να κάνει έναντι ανάληψη κερδών όποτε το επιθυμούσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο της αγωγής των τριών (σ.σ. αδελφές Καρνέση κλπ), όταν αργότερα απαιτήθηκε από το νόμο για τη διαφάνεια των εισοδημάτων των πλοιοκτητών (αποφυγή ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης τρομοκρατών κ.λ.π.) η ονομαστικοποίηση των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών του ομίλου μας,  τις μετέφεραν για διευκόλυνσή μας, στο όνομα του αντίδικου (σ.σ. Σπύρου Καρνέση). Και αυτό γιατί ο αντίδικος κυρίως φαινόταν προς τους τρίτους, π.χ. τράπεζες, και του είχανε (οι τρεις προσφεύγοντες) απόλυτη εμπιστοσύνη.

Ωστόσο, ο Σπύρος Καρνέσης, όπως υποστηρίζουν οι αδελφές του (Δέσποινα, Μαρία) και ο σύζυγος της Δέσποινας (Αντώνης Βλασάκης) προέβη στη μεταφορά των κερδών τους από τη διαχειρίστρια  σε άλλη εταιρεία που ελέγχει πλήρως ο αντίδικος, Σπύρος Καρνέσης, και σε προσωπικό λογαριασμό του βάσει οδηγιών του, με παραπειστική (όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε) αιτιολογία.

Όπως συγκεκριμένα, φέρεται να αποτυπώνεται την άνοιξη του 2022 ο αντίδικος, Σπύρος Καρνέσης, ενημερώνει πως θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλές αυτό το μεγάλο ποσό καθαρών κερδών να βρίσκεται στα ταμεία της διαχειρίστριας εταιρείας ή των πλοιοκτητριών εταιρειών.

Για τον λόγο αυτόν στα τέλη Απριλίου 2022 ο Σπύρος Καρνέσης προχωρά στη σύσταση μίας νέας υπεράκτιας εταιρείας, με την NAEK FINANCE Inc που έχει φερόμενη καταστατική έδρα στη Μονρόβια Λιβερίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής φέρεται να αποτελείται από 500 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1 δολαρίου και μέτοχος αυτών ορίζεται ο Σπύρος Καρνέσης, ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής ορίζονται ίδιος  και τα τρία παιδιά του.

Τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με τις ίδιες ο αντίδικος αποστέλλει σε στις 2 αδελφές και τον κο Βλασάκη μία σειρά από επιστολές όπου αυτός, επικαλούμενος τη μετοχική του ιδιότητα σε κάθε μία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, ζητά τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που ήταν κατατεθειμένα στους πιο πάνω λογαριασμούς ως καθαρά κέρδη από τη μεταξύ μας σχέση κατά τα ανωτέρω (που είχαν προκύψει από την εκμετάλλευση και πώληση πλοίων) σε λογαριασμούς  της ως εταιρείας “NAEK FINANCE INC.» σε ελβετικές και ελληνικές τράπεζες.

Πηγή: www.newsit.gr