06/12/2023
Αθηνά, Ελλαδα
ΚΥΠΡΟΣ

Ιδού ο κατάλογος των επιτυχόντων στις ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψη στην Πυροσβεστική (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα αποτελέσματα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων για πλήρωση κενών θέσεων στην Π.Υ., που έγιναν την 21/10/2023 (Αρ. Προκήρυξης 5510/222)

Στον κατάλογο επιτυχόντων που δημοσιεύεται, αναφέρονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι για πρόσληψη, με στοιχείο αναφοράς τον αριθμό υποψηφίου.

Οι επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης θα είναι οι δοκιμασίες Αθλητικών Γυμναστικών Αγωνισμάτων και οι δοκιμασίες Κλειστοφοβίας και Υψοφοβίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω δοκιμασιών θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών, στα τηλέφωνα 22802475 / 2476 / 2437.

Πηγή: omegalive.com.cy