20/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασκευαστικές: «Καμπανάκι» για καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων, ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση 

Για καθεστώς μόνιμης οικονομικής «ομηρίας» στο οποίο έχουν βρεθεί ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, για τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές έργων από το Δημόσιο κάνουν λόγο οι ενώσεις του κατασκευαστικού κλάδου, σε κοινή τους επιστολή προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας άμεσα συνάντηση με την κυβέρνηση και την λήψη μέτρων που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα του χώρου.

Ειδικότερα, η κοινή επιστολή των ενώσεων του κατασκευαστικού κλάδου αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Κοινή διαπίστωση αποτελεί η λειτουργία των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε καθεστώς µόνιµης οικονοµικής “οµηρίας”. Η επιλογή της πολύµηνης καθυστέρησης εξόφλησης των οικονοµικών οφειλών απέναντι στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οδηγεί σε πλήρη απορρύθµιση του κλάδου, στην διακοπή εκτέλεσης µικρών και µεγάλων δηµοσίων έργων και φυσικά απειλεί την βιωσιµότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Η κάκιστη ροή χρηµατοδότησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοσίων συµβάσεων έργων οδηγούν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης σηµαντικών έργων υποδοµής, εξανεµίζουν την ρευστότητα των µικροµεσαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων και αυξάνουν την έκθεσή τους σε κινδύνους οικονοµικής φύσεως.

Από ενός έτους και πλέον, και παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου για καταβολές ανά τρίµηνο,οι ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις βιώνουµε µία άτυπη στάση πληρωµών των ∆ηµοσίων Έργων. Πρόκειται για ένα πρόβληµα που τείνει να γίνει “κανονικότητα”, παρά τις συνεχείς παρεµβάσεις µας προς το Υπουργείο σας και την Κυβέρνηση.

Είµαστε η µοναδική Χώρα στην Ευρώπη που δεν τηρεί την Οδηγία 2011/7/2011 της Ε.Ε περί έγκαιρης πληρωµής των υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου που απορρέουν από την εκτέλεση των έργων και πολύ πρόσφατα έχει επιβληθεί στην χώρα µας από την Ε.Ε. χρηµατικό πρόστιµο για αυτήν την τακτική.

Είναι αδύνατο να ανταποκριθούµε στις δικές µας συµβατικές υποχρεώσεις όταν το ίδιο το Κράτος είναι ανακόλουθο στις δικές του. Είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωµές τους. Η επιλογή της µη έγκαιρης εξόφλησης του εργολαβικού ανταλλάγµατος, εκτός των άλλων, απορρυθµίζει την λειτουργία των εργοληπτικών επιχειρήσεων και αποµακρύνει την πιθανότητα επιστροφής του κατασκευαστικού κλάδου σε συνθήκες κανονικότητας.

Ζητούµε την λήψη άµεσων µέτρων για τη διευθέτηση του θέµατος και άµεση πραγµατοποίηση συνάντησης µαζί σας, ώστε να ενηµερωθούµε για τις πολιτικές σας πρωτοβουλίες για την οριστική αλλαγή του οικονοµικού περιβάλλοντος λειτουργίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων».

Πηγή: www.newsit.gr