22/05/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Με χρονική «ευελιξία» ο καθορισμός του από το 2025

Με χρονική “ευελιξία” θα επικαιροποιείται από το 2025 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του newsit.gr από αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης.

Η ενσωμάτωση της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας (2041/2022) της ΕΕ, η οποία αφορά τον κατώτατο μισθό στο ελληνικό εθνικό δίκαιο πρέπει να γίνει έως τα μέσα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή τα κράτη – μέλη επικαιροποιούν τους νόμιμους κατώτατους μισθούς τουλάχιστον ανά διετία ή στην περίπτωση που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, τουλάχιστον ανά τετραετία.

Χαρακτηριστικά η οδηγία 2041/2022 (σημείο 27) προβλέπει πως:

“Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτόματο μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ημιαυτόματων μηχανισμών στους οποίους διασφαλίζεται τουλάχιστον η ελάχιστη υποχρεωτική αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού, θα πρέπει επίσης να διενεργούν διαδικασίες επικαιροποίησης των νόμιμων κατώτατων μισθών, τουλάχιστον ανά τετραετία. Αυτές οι τακτικές επικαιροποιήσεις θα πρέπει να συνίστανται σε αξιολόγηση του κατώτατου μισθού που θα λαμβάνει υπόψη τα κατευθυντήρια κριτήρια και θα ακολουθείται, εφόσον απαιτείται, από τροποποίηση του ποσού. Η συχνότητα των προσαρμογών στο πλαίσιο της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αφενός, και οι επικαιροποιήσεις των νόμιμων κατώτατων μισθών, αφετέρου, ενδέχεται να διαφέρουν. Τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν αυτόματοι ή ημιαυτόματοι μηχανισμοί τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα πρέπει να επικαιροποιούν τον νόμιμο κατώτατο μισθό τους τουλάχιστον ανά διετία”.

Υπενθυμίζεται πως με βάση το υφιστάμενο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο του 2013, το οποίο έχει εφαρμοστεί από το 2019, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού προβλέπεται κάθε (1) χρόνο.

Ωστόσο, η κοινοτική οδηγία την οποία υποχρεούται να ενσωματώσει η Ελλάδα έως τα μέσα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, προβλέπει ένα διάστημα επικαιροποίησης του κατώτατου μισθού από 2 έως 4 χρόνια.

Σχολιάζοντας την παραπάνω διάταξη της οδηγίας, αρμόδια στελέχη ανέφεραν πως θα υπάρξει “σχετική ευελιξία στο κάθε πότε θα επικαιροποιείται” ο κατώτατος μισθός.

Πηγή: www.newsit.gr