18/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: «Μπελάδες» για τους οφειλέτες – Πότε χάνουν το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους

Εμπλουτίζονται οι διατάξεις που ορίζουν πότε ένας οφειλέτης χάνει το δικαίωμα ρύθμισης του χρέους του και υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα ολόκληρο το ποσό της οφειλής, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που έχει τεθεί σε διαβούλευση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών από τις 31 Μαρτίου 2024.

Οι οφειλέτες προς το Δημόσιο είναι πολλοί, με πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες να χρωστούν στην Εφορία και άνω των 2 εκατομμυρίων να χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ τα συνολικά ποσά των οφειλών ξεπερνούν τα 150 δισ. ευρώ, με όλους τους παραπάνω να επηρεάζονται από τις νέες διατάξεις, εάν και εφόσον δεν τηρούν τα αναγκαία. Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει με σαφήνεια τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει απώλεια ρύθμισης για τον οφειλέτη, βάζοντας τον σε «μπελάδες» σε σχέση με τους όρους αποπληρωμής της οφειλής του.

Συγκεκριμένα, τα σχετικά άρθρα προβλέπουν πως η ρύθμιση διακόπτεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

  1. δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
  2. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός 5 μηνών από την ημερομηνία αυτή.
  3. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.
  4. Είναι υπότροπος σε σειρά σχετικών παραβάσεων που ορίζονται ξεκάθαρα από τον νόμο. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε σχετικςής παράβασης από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Επιπλέον, σε ξεχωριστό άρθρο, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ορίζει πως η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης:

  • δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών,
  • δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Πηγή: www.newsit.gr