17/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

KYKNOS: Αύξηση τζίρου κατά 21,52%

Κατά 21,52% αυξήθηκε ο τζίρος της KYKNOS Α.Ε., ελληνική εταιρεία κονσερβοποιίας, από τις αρχές Ιουλίου του 2022 έως τα τέλη Ιουνίου του 2023, φθάνοντας τα 36,29 εκατ. ευρώ έναντι 29,86 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρεία κονσερβοποιίας: «είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το έντονο πληθωριστικό περιβάλλον και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η εταιρεία αναπτύχθηκε σε όγκο κατά 4,74%».

Στα 6,58 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα μικτά κέρδη από 5,57 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,22%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος που επηρέασε το παραγωγικό κόστος των προϊόντων και οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες.

Στα 2,40 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη EBITDA από 1,53 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 838.620 ευρώ έναντι ποσού 189.493 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 342,56%.

Σε 640.008 ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη έναντι 189.493 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Κατά 24% αυξήθηκαν οι πωλήσεις εσωτερικού, ενώ οι εξαγωγές αναπτύχθηκαν κατά 45% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση το προσωπικό της εταιρείας (μόνιμο και εποχιακό) ανήλθε κατά μέσο όρο σε 169 και 171 άτομα αντίστοιχα.

Πηγή: www.newsit.gr