19/06/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Εργολάβος ζητά παράταση 17,5 χρόνων για την αποπεράτωση έργου – Έτοιμο το 2040 αντί το 2023 που προβλεπόταν!

«Σοκ και δέος» προκαλεί κυριολεκτικά το περιεχόμενο σημειώματος του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο οποίο αναφέρεται, πως ο εργολάβος του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας ζήτησε παράταση χρόνου 6.363 ημερολογιακών ημερών για αποπεράτωση του έργου, που αντιστοιχούν σε 17.5 χρόνια, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου», τυχόν έγκριση του αιτήματος θα μετέθετε την αποπεράτωση του έργου στο έτος 2040 αντί τον Μάρτιο του 2023 που προβλεπόταν στη σύμβαση και η οποία ανετράπη ήδη πέραν του ενός έτους.

Το αίτημα έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) η οποία συνεδρίαζε εξετάζοντας το θέμα του Περιμετρικού υπό τον τίτλο «Κατασκευή Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας –Φάση Α» για ενδιάμεση παράταση χρόνου αποπεράτωσης του έργου. Σημειώνεται, ότι το έργο του οποίου οι εργασίες άρχισαν στις 22/7/2020 θα ολοκληρώνονταν 36 μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23/3/2023. Για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης, προβλέπεται επιβολή πέναλτι €5.500 στον εργολάβο.

Το ποσό του συμβολαίου που υπεγράφη μεταξύ κυβέρνησης και εταιρείας CYFIELD CONSTRUCTION LTD, είναι €60.745.000 πλέον ΦΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της CYFIELD CONSTRUCTION LTD κ. Κυριάκος Χρυσοχόος στον οποίο η εφημερίδα είχε θέσει το θέμα (προτού λάβουμε γνώση του σχετικού σημειώματος) απέρριψε ως αβάσιμες τις σχετικές πληροφορίες και τις απέδωσε σε σκοπιμότητες. Μάλιστα, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν για ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη μερικούς μήνες, να έχει ζητηθεί τόσο μεγάλη παράταση. Διαβεβαίωσε δε ότι το έργο κινείται εντός χρονοδιαγραμμάτων και ότι από πλευράς υλοποίησης συγκρίνεται ευνοϊκά με αντίστοιχα έργα του εξωτερικού.

Όπως προκύπτει από σημείωμα της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α.), η οποία εξέτασε το θέμα, η κατάσταση έχει ως εξής:

 -Ο μηχανικός του έργου με επιστολή του, ημερομηνίας 24 Απριλίου, 2023 αναφέρει τα ακόλουθα:

-Στον εργολάβο μέχρι σήμερα έχει παραχωρηθεί παράταση χρόνου 60 ημερολογιακών ημερών για ολόκληρο το έργο, λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα η αναθεωρημένη ημερομηνία λήξης του συμβολαίου να θεωρείται η 22α Μαΐου 2023. Για τις υπόλοιπες ημέρες που προνοούνται λόγω της πανδημίας, δηλαδή 40 ημερολογιακών ημερών, ο εργολάβος δεν υπέβαλε οποιοδήποτε αίτημα ούτε προτίθεται να υποβάλει.

-Ο εργολάβος έχει αποστείλει σωρεία αιτημάτων παράτασης χρόνου τα οποία αξιολογούνται από το μηχανικό του έργου. Συνοπτικά έχει αιτηθεί παράταση χρόνου 6.363 ημερολογιακών ημερών (17.5 χρόνια).

-Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το έργο να κηρυχθεί απροσδιορίστου χρόνου (time at large) ο μηχανικός του έργου εισηγείται όπως εγκριθεί και παραχωρηθεί ενδιάμεση παράταση χρόνου δύο μηνών έναντι των αιτημάτων του συνολικού χρόνου 6.363 ημερολογιακών ημερών.

Ύστερα από την πιο πάνω ενημέρωση, η ΤΕΑΑ, αφού εξέτασε το θέμα, συμφώνησε με τη θέση του μηχανικού, θεωρώντας ότι παρά το παράλογο και αναιτιολόγητο αίτημα παράτασης για 6.363 ημερολογιακές ημέρες, σε κάθε περίπτωση η αιτιολογημένη παράταση θα ξεπεράσει τους δύο μήνες που ζητούνται. Ως εκ τούτου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

-Να εισηγηθεί την έγκριση χρονικής παράτασης 2 μηνών μέχρι τις 22/07/2023, χωρίς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες αποζημιώσεις στον ανάδοχο, νοουμένου ότι θα είναι σε ισχύ οι εγγυητικές του αναδόχου. Νοείται ότι οι εν λόγω δύο μήνες παράτασης θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο επόμενο αίτημα της παράτασης χρόνου που θα υποβληθεί από τον μηχανικό με πλήρη αιτιολόγηση εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

-Να αποστείλει το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ.Ε.Α.Α.) για εξέταση και λήψη απόφασης επειδή εμπίπτει στα όρια της και αφορά μέρος συνολικής απαίτησης για μεγάλη χρονική παράταση που αναμένεται να υποβληθεί από τον ανάδοχο.

Όπως προκύπτει από το σχετικό σημείωμα του μηχανικού του έργου, ανάμεσα σε άλλα ζητήθηκε παράταση 606 ημερών για παράληψη παραγωγής εργοταξίου, παράταση 376 ημερών για παράληψη παραχώρησης του εργοταξίου, παράταση 534 ημερών για παράληψη παραχώρησης εργοταξίου και έλλειψη οδηγιών, 606 μέρες για έλλειψη οδηγιών σε συγκεκριμένο τεμάχιο και τμήμα του έργου, παράταση άλλων 350 ημερών για μη μετακίνηση εναέριου δικτύου της ΑΗΚ στην περιοχή κυκλικού κόμβου Τσερίου,  παράταση 157 ημερών για ζητήματα που αφορούσαν τις αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων, σωλήνες αποστράγγισης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου, παράταση 561 ημερών για παράληψη παραχώρησης εργοταξίου σε τεμάχιο στο Δήμο Τσερίου, παράταση 184 ημερών για καθυστέρηση στην έγκριση της μελέτης για τα ηχοπετάσματα κοκ.

Όπως ήδη γράφτηκε, το σύνολο της παράτασης που ζητήθηκε ανερχόταν σε 6.363 μέρες.

Το θέμα εξετάστηκε και από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και τελικά, στον εργολάβο δόθηκε (σε πρώτη φάση) παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Ακολούθησε νέα παράταση 128 ημερών και το έργο κανονικά αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2024. Ωστόσο, όπως ανέφερε στον «Φ» ο εργολάβος, ένεκα προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Φθινοπώρου. Θεωρητικά από τις 16 Ιουνίου θα αρχίσει η επιβολή προστίμου €5.500 την ημέρα, μέχρι να παραδοθεί το έργο, εκτός και αν οι καθυστερήσεις κριθούν δικαιολογημένες, καταλήγει στο δημοσίευμα ο «Φιλελεύθερος».

Πηγή: omegalive.com.cy