19/06/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυλωνάς: «Πρωτιές» για την Εθνική Τράπεζα

«Πρωτιές» έφεραν στην Εθνική Τράπεζα η υψηλή ρευστότητα, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και η οργανική κερδοφορία που βρισκόταν σταθερά σε υψηλά επίπεδα, όπως επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το α’ τρίμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από τη Morningstar DBRS, μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το 2010 και η πρώτη που αποπλήρωσε το Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO), παρουσιάζοντας παράλληλα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα στα 9,1 δισ. το α’ τρίμηνο 2024, σύμφωνα με τον κ. Παύλο Μυλωνά.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψαν τα αποτελέσματα, οι οποίες αποτυπώνονται σε άλμα του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, στο 17,6% σε επίπεδο οργανικών κερδών μετά φόρων και σε 19,7% σε επίπεδο αναλογούντων κερδών μετά φόρων, χωρίς να υπολογίζεται η αναπροσαρμογή για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 άνω των εποπτικών ορίων.

Περαιτέρω ενισχύθηκαν και τα κεφαλαιακά αποθέματα της Τράπεζας με το δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 18,6% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,3%, αυξημένοι κατά +80 μ.β. και +110 μ.β. σε τριμηνιαία βάση – συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή μερίσματος –, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή δημιουργία οργανικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, τα οργανικά κέρδη μ.φ. της Τράπεζας ανήλθαν σε 320 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 45% ετησίως, αλλά στοχεύει το 2024 να κλείσει με 1,2 δισ. ευρώ οργανικά κέρδη. Αναμένεται η επίσημη απόφαση του SSM στις αρχές Ιουνίου 2024.

Το περαιτέρω upside των οικονομικών επιδόσεων της Τράπεζας στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει τόσο γρήγορα, όσο αρχικά αναμενόταν, σε μειώσεις επιτοκίων, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας (εκτιμήθηκε σε 290 μ.β. για το 2024 από 326 μ.β. το α΄ τρίμηνο), σχολίασε ο κ. Μυλωνάς.

Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένεται να κοπάσει τ

Το φαινόμενο των πρόωρων αποπληρωμών εταιρικών δανείων αναμένεται να κοπάσει, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕ, ενισχύοντας έτσι την πιστωτική επέκταση.

Ο κ. Μυλωνάς απέδωσε στις πρόωρες αποπληρωμές επιχειρηματικών δανείων και την κάμψη που σημείωσαν οι καταθέσεις της ΕΤΕ το α΄ τρίμηνο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αποπληρωμές από ελάχιστες επιχειρήσεις, με μεγάλα όμως ποσά δανείων, από τομείς όπως η ενέργεια και η ναυτιλία.

Απότομη αύξηση των νέων δανείων διαπιστώθηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον ίδιο, με δάνεια 3 δισ. ευρώ να βρίσκονται στην ουρά για εκταμιεύσεις.

Συγκεκριμένα, τα εγκεκριμένα αλλά μη εκταμιευμένα επιχειρηματικά δάνεια, πέραν των εκταμιεύσεων του Απριλίου που ανήλθαν σε 850 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε 2,9 δισ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης για το 2024 ανάλογη αυτής του 2023.

Τέλος, η Διοίκηση της ΕΤΕ σχολίασε την ισχυρή βάση ρευστότητας της Τράπεζας (95% από καταθέσεις), την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, κυρίως από τα επενδυτικά και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα (+ 39% τα έσοδα από προμήθειες), την υπέρβαση του στόχου για τα κεφάλαια MREL (ήδη έχει πιαστεί ο στόχος 25,3% που είχε τεθεί για τον Ιανουάριο 2025), τα εγγυημένα δάνεια του Δημοσίου (εκτίμησε ότι σε ένα χρόνο από τώρα τα υπολειπόμενα θα έχουν μειωθεί περί τα 200 εκατ. ευρώ), καθώς και το hedging επιτοκίων που έχει κάνει (η θέση της ανέρχεται σε 10 δισ. ευρώ, με το negative carry να κινείται στα 6 εκατ. ευρώ).

Πηγή: www.newsit.gr