24/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα αύξnσn για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς – Δείτε τον νέο μεγάλо μισθó

Τροπολογία του υπ. Οικονομίας φέρνει αυξήσεις σε μισθούς κυβερνητικών στελεχών. Όχι όλων, αλλά μίας μερίδας.

Οι αυξήσεις που προβλέπονται στην τροπολόγία αφορούν στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς. Πριν την τροπολογία και με τα τωρινά δεδομένα, η αμοιβή τους θα ήταν ίδια με τους γενικούς γραμματείς. Η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου η μηνιαία αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα αυξάνεται από 4.631 μικτά (περίπου 2.913 καθαρά) σε €5.121 μικτά (περίπου 3.145 καθαρά), αύξηση 8% στις καθαρές αποδοχές.

Η υπουργική αποζημίωση (τόσο του υπουργού, όσο και του αναπληρωτή) ισούται με τη βουλευτική αποζημίωση, που ανέρχεται σε €5.135 μικτά (περίπου 3.152 καθαρά).

Αν κάποιος είναι κοινοβουλευτικός υπουργός τότε παίρνει επιπλέον της βουλευτικής αποζημίωσης περίπου 1.865 ευρώ καθαρά για ταχυδρομική ατέλεια-έξοδα γραφείου-κίνησης κ.λπ., ώστε ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται σε περίπου 5.017 ευρώ (για βουλευτές επαρχίας ανέρχεται σε έως 5.540 ευρώ).

Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργός λαμβάνουν μόνο τη βουλευτική αποζημίωση, χωρίς τα ανωτέρω. Ως συνέπεια των ανωτέρω, από 1/1/2024 ο γενικός και υπηρεσιακός γραμματέας θα λαμβάνουν τα ίδια χρήματα με τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό (σήμερα λαμβάνουν 10% λιγότερα).

Πρόβλεψη διάταξης:

Προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα, η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού υπουργού και αναπληρωτή υπουργού ορίζεται ίση με το 90% του προέδρου Αρείου Πάγου (που ανέρχεται σε 8.426). Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε €7.583 μικτά (από 5.153 ευρώ) ή €4.416 καθαρά. Προκύπτει δηλαδή αύξηση 46% στις μεικτές αποδοχές.

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού ορίζεται ίση με το 80% του προέδρου του Αρείου Πάγου. Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε €6.740 μικτά ή €3.944 καθαρά.

Με αυτόν το τρόπο:

  • Ο γενικός γραμματέας θα λαμβάνει €3.145
  • Ο εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός €3.944
  • Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός €4.416
  • Ο κοινοβουλευτικός υπουργός-υφυπουργός και βουλευτής €5.017


Πηγή: www.diaforetiko.gr