05/03/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΚΥΠΡΟΣ

Νόμιμη η επιβολή δασμού δύο χρόνια μετά από λανθασμένη δασμολόγηση προϊόντος

Το Τμήμα Τελωνείων μπορεί να επιβάλει στον εισαγωγέα τον δασμό που αντιστοιχεί σε εκτελωνισθέν προϊόν, έστω κι αν σε αρχικό στάδιο η δασμολόγηση του προϊόντος έγινε σε λανθασμένη δασμολογική βάση. Αυτό έκρινε σε απόφασή του το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστηριο, το οποίο κάνοντας αποδεκτή έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, έκρινε ως νόμιμη την εκ των υστέρων επιβολή δασμού σε προϊόντα, τα οποία είχαν αρχικώς καταχωρηθεί, από τον εισαγωγέα, στο σύστημα του τελωνείου με λανθασμένο κωδικό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι το λάθος να γίνει αντιληπτό, στην προκείμενη περίπου δύο χρόνια, δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη των οφειλόμενων τελών προς το Δημόσιο.

Η δε ενέργεια του Τμήματος Τελωνείων να επιβάλει στον εισαγωγέα εκ των υστέρων τον νόμιμο δασμό που αντιστοιχεί στα προϊόντα, ήταν σύμφωνη με τον νόμο, αποτελούσε θέμα δημοσίας τάξης και επιβεβλημένη νομοθετική υποχρέωση για την είσπραξη κρατικών εσόδων, προστίθεται.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε ο Σοφοκλής Καρασαμάνης, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: omegalive.com.cy