20/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρειες: Ποιες αποτελούν “κοιλάδες καινοτομίας” (πίνακας)

Τις 151 Περιφέρειες της Ευρώπης που αποτελούν “κοιλάδες καινοτομίας” ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

επιλογή έγινε με βάση διάφορα κριτήρια και με στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Από την Ελλάδα οι Περιφέρειες που έχουν επιλεγεί ως νησίδες καινοτομίας είναι η Δυτική Ελλάδα, η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία.

Στις περιφέρειες που έχουν επιλεγεί η Κοινότητα θα διαθέσει 116 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Horizon.

Οι περιφέρειες από την πλευρά τους θα ενισχύσουν τις πολιτικές για την καινοτομία εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr