21/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΚΥΠΡΟΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης – Σκοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (UW) θεσμοθέτησαν τη συνεργασία τους με Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο υπέγραψαν στις 15 Μαρτίου ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και ο Πρύτανης του UW Καθηγητής Alojzy Nowak.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΚΥ «σκοπός του Μνημονίου Συναντίληψης είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συνεργασία των δύο πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και πολιτιστικά έργα».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, «το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας θα συνεργαστούν στον σχεδιασμό και στην προσφορά νέων διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς αιχμής στην αγγλική γλώσσα, στη σύμπραξη των ερευνητικών τους ομάδων και εργαστηρίων για την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και για να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού, καθώς και φοιτητών».

Τέλος, «μέσα από την αγαστή σύμπραξη που θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης, τα δύο πανεπιστήμια προτίθενται να συνεργαστούν και στον τομέα της επαγγελματικής και δια βίου μάθησης και κατάρτισης με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή σύντομων εντατικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και να συνεργαστούν στη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και κοινών δράσεων μέσα από συνέδρια, επιστημονικές και άλλες ημερίδες», αναφέρεται.

Πηγή: omegalive.com.cy