23/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερταμείο: Πρωταγωνιστεί στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία

Με προτεραιότητα την ανάπτυξη που έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στη διακυβέρνηση, το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του, εφαρμόζουν στρατηγικές ESG, τις οποίες ενσωματώνουν στην επιχειρησιακή λειτουργία, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

To Υπερταμείο έχει διττό ρόλο, είναι Ενεργός Μέτοχος στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του και Υπεύθυνος Επενδυτής στην ελληνική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα το 2024, χάρη στις επιδόσεις του Υπερταμείου ως προς την ορθότερη διαχείριση κρατικών κεφαλαίων σχετικά µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την ανθεκτικότητα, ανέβηκε στη 12η θέση (16 θέσεις συγκριτικά με το 2022) στην κατάταξη του Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard ανάμεσα σε 200 Δημόσια και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Ως Ενεργός Μέτοχος το Υπερταμείο ζητά από τις θυγατρικές του να υλοποιούν εξειδικευμένα ESG action plans και ESG KPIs που περιλαμβάνουν δράσεις όπως ετήσιες Μετρήσεις Ανθρακικού Αποτυπώματος Scope 1 και 2, οδικούς χάρτες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών / Πολιτών αλλά και Έρευνες Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζομένων.

Επιπλέον, το Υπερταμείο για πρώτη φορά διαβουλεύτηκε με τους υποψηφίους επενδυτές της παραχώρησης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, για την ενσωμάτωση όρων ESG στον διαγωνισμό.

Με πρωτοβουλία του Ομίλου, για πρώτη φορά όλες οι θυγατρικές εταιρείες δημοσίευσαν εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, μία  καινοτομία για εταιρείες του δημόσιου τομέα, καθώς έως τώρα δημοσιεύονταν μόνο οι οικονομικές τους εκθέσεις.  

Περισσότερα δε, από 70 μέλη ΔΣ και 250 στελέχη στον όμιλο έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (Growthfund Sustainability Academy), με στόχο να ηγηθούν της πράσινης μετάβασης και να υλοποιήσουν ESG δράσεις.

Πηγή: www.newsit.gr