21/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΕΣ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων (έγγραφο)

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με την απόφαση της υπουργού Ν. Κεραμέως σχετική με τον «καθορισμό του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς την αποτύπωση των στοιχείων των συμβαλλομένων επί της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης καθώς και τις απαιτούμενες προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» – προσθήκη νέων προτύπων ληξιαρχικών πράξεων.

Ειδικότερα στην απόφαση μεταξύ άλλων σημειώνεται:

Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. Φ.131360/12476/08- 05-2013 (Β΄ 1107) «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς το παράρτημα Ι αυτής και ειδικότερα ως προς την αποτύπωση των στοιχείων των συμβαλλομένων επί της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών». Το ζεύγος πεδίων «Α΄ Μέρος» – «Β΄ Μέρος» αντικαθίσταται από τα ζεύγη πεδίων «Άνδρας» – «Γυναίκα», ή «Άνδρας» – «Άνδρας» ή «Γυναίκα» – «Γυναίκα», ανάλογα με την περίπτωση.

Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτονται υποδείγματα της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης και των αποσπασμάτων αυτής, όπως θα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα. Τα επισυναπτόμενα πρότυπα είναι ενδεικτικά, καθώς τα ονοματεπωνυμικά πεδία ιδιότητας γονέα, ήτοι τα πεδία «Όνομα πατρός», «Επώνυμο πατρός», «Όνομα μητρός» και «Επώνυμο μητρός» είναι δυναμικά και αμοιβαίως αποκλειόμενα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 6 της υπ’ αριθμ. 15796/21-02-2024 (Β’ 1258) απόφασης της Υπουργού Εσωτερικών.

Πηγή: www.aftodioikisi.gr